ระบบเพื่อช่วยให้เลขาทำการนัดหมายให้กับเจ้านายได้ง่ายขึ้น

🟡 รายการนัดหมายนี้จะปรากฎในปฏิทินของคุณ มะนาว ทั้งในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และ table ทุกๆอุปกรณ์
🟡 สามารถส่ง Link นี้ให้กับลูกค้า หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมทำการนัดหมายเองได้
https://www.ordermanow.com/booking/ordermanow/appointment/

เลือกเวลาเพื่อทำการนัดหมายสำหรับคุณ มะนาว ด้านล่าง

หลังจากที่ทำการจองด้านบนเรียบร้อยแล้ว
🟡 ปฏิทินของคุณมะนาว จะถูก Update แบบ Real-time
🟡 คุณมะนาว สามารถดูได้จากทุกช่องทางผ่าน app Outlook ทั้งทาง PC, Tablet, หรือ โทรศัพท์มือถือ
🟡 รองรับทั้งการแสดงปฏิทินแบบแก้ไขได้ และ แก้ไขไม่ได้ (ดูได้อย่างเดียว)
สามารถดูตัวอย่างปฏิทินที่ถูก Update ได้โดยกดที่ปุ่มด้านล่าง