แตะที่ห้องเพื่อแจ้งวันและเวลา check in

Manow Hotel

หลังจากที่ทำการจองด้านบนเรียบร้อยแล้ว
🟡 ปฏิทินของทางแอดมินจะถูก Update แบบ Real-time
🟡 สามารถดูได้จากทุกช่องทางผ่าน app Outlook ทั้งทาง PC, Tablet, หรือ โทรศัพท์มือถือ
🟡 รองรับทั้ง user ที่แก้ไขปฏิทินได้ และ แก้ไขไม่ได้ (สำหรับดูอย่างเดียว)
สามารถดูตัวอย่างปฏิทินที่ถูก Update ได้โดยกดที่ปุ่มด้านล่าง